Όροι Χρήσης

H  επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου  www.ionionartscenter.gr αφ’εαυτής αποτελεί τεκμήριο  ανεπιφύλακτης αποδοχής των κάτωθι όρων χρήσης.

  • Το Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού παραχωρεί  σε κάθε επισκέπτη  της ιστοσελίδας  το δικαίωμα  επίσκεψης αυστηρά υπό τους όρους και  προυποθέσεις  που επιβάλλει η ισχύουσα Ελληνική και Διεθνής  Νομοθεσία,αλλά και οι εξής ειδικοί όροι.
  • Ολες οι πληροφορίες  διατίθενται για πληροφόρηση και σε καμμία περίπτωση για εμπορική ή άλλη χρήση.
  • Απαγορεύεται η χρήση,αναπαραγωγή, δημοσίευση,διακίνηση, παρουσίαση-μερική ή ολική-των στοιχείων της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε μέσον ή τρόπο,έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλο ,χωρίς την έγγραφο συγκατάθεση του  Ιονίου Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού, που είναι  ο κάτοχος της ιστοσελίδας και των πνευματικών της δικαιωμάτων.
  • Δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο επέμβαση ,αλλαγή ή τροποποίηση  στα στοιχεία της ιστοσελίδας. Ολόκληρη συν το περιεχόμενο  της, αποτελούμενο από πληροφορίες, σχέδια, έργα τέχνης, ιδέες,άλλα στοιχεία και  είναι κατοχυρωμένο,   αποτελεί ιδιοκτησία  του Ιονίου Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού και προστατεύεται βάσει των διατάξεων περί προστασίας  της πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Μόνο το Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού διατηρεί το δικαίωμα διαχείρησης,τροποποίησης ή αλλαγής  χρήσης της ιστοσελίδας  και των όρων που την διέπουν,ως επίσης το δικαίωμα  σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή  να αλλάζει, τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει επι μέρους ή εν  συνόλω  κάθε λειτουργία  της .
  • Το Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού δεν ευθύνεται για ζημίες πάσης φύσεως που μπορεί να προκληθούν άμεσα ή έμμεσα στους επισκέπτες από τη χρήση  της ιστοσελίδας ή απο τη χρήση ή το περιεχόμενο των άλλων δικτυακών τόπων με τους οποίους συνδέεται. Δεν ευθύνεται γιά την ασφάλεια των πληροφοριών που περιέχουν άλλοι δικτυακοί τόποι  ούτε για τους χειρισμούς ασφαλείας των ή για τούς τρόπους διαχείρησης των επισκεπτών τους ούτε για διακοπή της λειτουργίας τους.Δεν ευθύνεται τέλος για ζημίες που πιθανόν να προκύπτουν από κακή λειτουργία  ή βλάβη  σε Διεθνείς δικτυακούς κόμβους ή στο Παγκόσμιο  πληροφοριακό σύστημα.

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας προσφέρονται  χωρίς εγγυύηση για τη διάρκεια, την αλλαγή ή την πιθανή διακοπή τους και εκ τούτου κάθε επισκέπτης της έχει εκ των προτέρω παραιτηθεί κάθε απαίτησης  ή δικαιώματος.